Kyvadlo z serpentinitu

Kyvadlo z serpentinitu

Kód zboží: 82089

Kyvadlo se používá jako pomocník při získání odpovědí na dané otázky.

Co je to kyvadlo?
Význam kyvadla je mnohdy velmi přeceňován, ve většině případech se používání kyvadla jedná pouze o přechodné období, kdy člověk touží po komunikaci s někým neznámým, ale nadpozemským. Je to vlastně vyústění touhy patřit někam, cítit možnost návratu do míst, které jsou prolnuty bezpečím a láskou, do míst, kde není třeba prožívat trápení či strasti života.

Co to vlastně kyvadlo je? Je to cokoliv, co dokáže dostatečně jemně reagovat na každý sebemenší pohyb ruky. Je to něco, co nám dokáže odpovědi zobrazit formou pohybové energie. Kyvadlo je pouhý nástroj. Když člověk používá nějaký nástroj, pak časem opět začne toužit po jiném, kvalitnějším, rychlejším, které pro něj bude mít větší přínos.

Proto k tomu tak přistupujte. Kyvadlo je pouhý nástroj, který může být nahrazen nástroji jinými, efektivnějšími. To ale záleží na každém zvlášť. Kyvadlo je pouhý nástroj, který může být i zneužit, proto se vždy vyvarujte toho, aby vaše svědomí bylo zatíženo jakýmikoliv podobnými ústupky. Zachovejte si vždy čisté srdce. Nesnažte se ovlivňovat nikoho na jeho vlastní cestě, neboť tyto kroky jsou většinou krátkozraké a velmi rychle se vrátí na místo zrodu.

Práci s kyvadlem je nutné chápat jako dlouhodobou cestu. Představa mnoha lidí je, že stačí pouze vzít kyvadlo a dostanou odpověď například na tažená čísla ve Sportce a mohou si jít rovnou vyzvednout „první cenu“. Kyvadlo je spíše pomocníkem při rozhodování se z několika variant řešení.

Kyvadel je velké množství druhů a provedení od jehly na kusu nitě až po křišťál nebo drahokam. Při výběru je doporučeno poslouchat vlastní intuici. Jehla Vám odpoví stejně jako drahokam. Jde spíše o Váš pocit a vnitřní ztotožnění se s kyvadlem.

Jak používat kyvadlo
Kyvadlu je nutno pokládat jednoznačné otázky, na které je jednoznačná odpověď. Příklad chybně položené otázky je „Mám přijmout práci v dolech nebo v hutích?“. V tomto případě rozložte otázku na dvě samostatné a doporučuji i třetí otázku „Mám hledat třetí variantu zaměstnání?“.

Před zahájením hledání odpovědí je nutné pořádat kyvadlo o definování odpovědi „Ano“ a „Ne“. Položte jednu otázku s jednoznačnou odpovědí „Ano“ a druhou otázku s jednoznačnou odpovědí „Ne“.

Dále je třeba mít na paměti, že s postupem času se mohou způsoby odpovědí měnit. Občas doporučuji preventivní test odpovědí.

Práce s kyvadlem
Práce s kyvadlem je to samé, jako s někým mluvit. Něco jako hra na pravdu. Ptáte se, a odpovědí je buď ANO či NE. I v této hře je však nutné mít správného protihráče, který Vám nebude lhát či si z Vás nebude dělat legraci (ve smyslu dělat schválnosti). Pokud máme toho správného "protihráče" pak je třeba umět vnímat jeho odpovědi. Někdy slyším různé nedůvěřivce jak říkají - tobě se pohla ruka, to děláš ty atd. Samozřejmě! Jak by se jinak rozhýbalo kyvadlo, kdybych nepohnul rukou?

Proč se tak ale děje? Jak to vlastně celé funguje? Základem je nemít pro danou chvíli pohybový aparát ruky vůbec pod kontrolou. Jaká je tedy cesta příslušné informace:

Vyřkneme, nebo si myslíme otázku.
Příslušná bytost odpoví (potud je to jako mezi lidmi, ale my nejsme většinou schopni onu odpověď běžným způsobem zaznamenat)
Odpověď (Ano, Ne, Nevím, Nerozumím, Číslo atd.) jde do mozku, kde je pohybové centrum ruky
Ruka se pohne příslušným směrem
Oči zaregistrují pohyb a přenesou onen pohyb opět do mozku
V mozku se tento pohyb opět vyhodnotí, tentokráte pro nás do "čitelné" podoby
Přemýšlejme jak tedy na to: Pokud přijde odněkud informace do našeho mozku, pak proč by nešla rovnou do "překládacího" centra (1, 2 a 6). A tady se dostáváme k jedné zajímavé věci. Mnoho lidí samo říká že kyvadlu moc nevěří, neboť odpověď znají dříve, než se kyvadlo pohne a tak mají dojem, že se kyvadlo pohne podle nich!!! Vidíte tu zvláštní věc? Oni nedůvěřují kyvadlu, protože komunikují postupem 1,2 a 6 (což je postup, který si každý podvědomě přeje), nikoliv 1,2,3,4,5,6.

Většina z nás tak je schopna pracovat, ale ta nedůvěra není nic jiného, než nedůvěra ve vlastní schopnosti. Tímto způsobem přestalo mnoho lidí pracovat s kyvadlem, neboť jsou čím dál více přesvědčeni, že jejich vlastní znalost odpovědí je chybná. A tak začnou hledat jinou metodu, která by mohla zobrazit odpovědi, jež neznají předem.

 

Cena: 145 Kč
Andělský sen